ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

За ініціативою батьків дітей із розладами спектру аутизму (РСА), громадських організацій, кафедри психології ЛНУ ім. І.Франка, колективу школи та Головного управління освіти Львівської обласної державної адміністрації у 2008 році було розпочато науково-педагогічний експеримент «Науково-методичні засади створення моделі психолого-педагогічної та соціальної реабілітації й інтеграції дітей із загальними розладами розвитку (спектр аутизму) у Львівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті для дітей з тяжкими порушеннями мовлення».

Враховуючи актуальність, результативність, ефективність і постійну динаміку до зростання користувачів послуг, які надаються в межах експерименту, за підтримки Інституту спеціальної педагогіки та психології НПУ ім. М. Драгоманова, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти НАН України, згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2012р. № 564 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Львівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з тяжкими порушеннями мовлення Львівської обласної державної адміністрації», експерименту було надано статусу національного.

Науковим керівником експерименту є доктор психологічних наук, професор, виконувач обов'язків завідувача кафедрою корекційної освіти та інклюзії ЛНУ ім. І.Франка   Островська К.О.

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено термін проведення експерименту – з 2012 до 2022 року. До структури науково-педагогічного експерименту входять клінічні спостереження та діагностування, медикаментозне лікування (спільно з Обласним дитячим психоневрологічним диспансером), психолого-педагогічне діагностуання, навчання дітей, надання корекційної допомоги, співпраця з фахівцями, які надають допомогу дітям із аутизмом, ресурсний центр із надання консультацій родинам, які виховують дітей із РСА, фахівцям, які працюють із цією категорією дітей в освітніх і реабілітаційних закладах Львова, Львівської області та за її межами. 

Консультативна діяльність здійснюється безпосередньо у приміщенні Центру, ГО «Родина Кьольпінга» та «Відкрите серце», а також – у родинах та закладах, які надають послуги дітям із аутизмом.

Станом на вересень 2016 року у НРЦ «Довіра» навчається 85 дітей із РСА. У дошкільній групі перебуває 9 дітей згаданої категорії. У БФ «Відкрите серце» та ГО «Родина Кольпінга» - 40 осіб. 

Вибір навчальної програми та форми навчання відбувається з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. Форми навчання у НРЦ «Довіра»:

- класно-урочна система. За нею навчається 21 учень. Це діти, які, при умовиі реалізації індивідуального та диференційованого підходу, здатні оволодіти навчальним матеріалом за цією формою навчання;

- повна інтеграція дитини в класний колектив + індивідуальні заняття. Навчається 4 учнів. Діти на достатньому рівні адаптовані та соціалізовані для цілоденного перебування в дитячому колективі, але потребують додаткових індивідуальних занять із метою кращого засвоєння програмового матеріалу.

- часткова інтеграція + індивідуальні заняття. Навчається 37 учнів. Діти, в яких тривале перебування в дитячому колективі викликає погіршення стану, потребують супроводу асистента під час інтеграції. В їх розкладі враховано від 2 до 10 інтеграційних годин (залежно від готовності дитини). 

Друга та третя форми навчання є перехідною ланкою від індивідуальної до класно-урочної форми навчання.

- індивідуальна форма навчання. Навчається 19 учнів. Це діти, інтеграція яких триває менше, ніж 1 академічна година, або на перервах чи в позаурочний час, учні, які проходять адаптаційний період (16 учнів) або із крайньо небажаною агресивною поведінкою (3 учнів). 

Заняття проводяться у спеціально обладнаних для індивідуального навчання кабінетах у межах Центру. 

При плануванні навчально-корекційної роботи педагоги спираються на програми спеціальних шкіл для дітей із:

- розумовою відсталістю; 

- затримкою психічного розвитку (ЗПР); 

- тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ), а також на результати психолого-педагогічного діагностування.

У рамках експерименту в корекційно-розвиткову складову робочих навчальних планів учнів із РСА було введено заняття із психокорекції, арт-терапії та розвитку комунікативних компетенцій.