Психолого-медико-педагогічний консультативний пункт 

Основними напрямками роботи ПМПКП є: 

- психолого-педагогічне вивчення та діагностування дітей із особливими освітніми потребами, оцінка труднощів та потенційних можливостей дітей із розладами спектру аутизму (РСА) та іншими порушеннями психофізичного розвитку; 

- підготовка висновків та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей; 

- проведення консультацій із питань навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами, із розладами спектру аутизму та іншими порушеннями психофізичного розвитку для батьків (осіб, що їх заміняють); 

- надання консультативної допомоги педагогам, психологам, лікарям щодо діагностики і корекції розвитку дітей із особливими освітніми потребами; 

- розробка індивідуальних програм навчання і виховання дітей із розладами спектру аутизму та іншими порушеннями психофізичного розвитку. 

У ПМПКП проводяться індивідуальні та групові заняття, з метою ранньої корекції та підготовки дітей із РСА до навчання в школі. 

В психолого-медико-педагогічному пункті працюють висококваліфіковані спеціалісти зі значним досвідом роботи: дитячий лікар-психіатр Петрів А.П., практичні психологи Соголовська М.О., Дерень О.М., вчителі-дефектологи Бокало О.В. та Перепелюк У.Я. Також до консультування залучаються вчителі школи.