ВИХОВНА РОБОТА

В основу всієї виховної роботи покладено виховання всебічно розвиненої і соціально активної особистості, яка здатна до волевиявленння, максимального розкриття власної індивідуальності, закладених природою здібностей, нахилів і талантів, здатності до самотворчості та самовдосконалення, вибору місця в житті.

Головними завданнями вихователів у НРЦ «Довіра» є: 

1. Формувати духовний світ дитини, любов до рідної мови, народу, виховувати відповідальне ставлення до національних святинь. 

2. Навчити: гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

                    самостійно і критично мислити; 

                    уміти бачити і формувати проблему та знаходити шляхи раціонального її вирішення; 

                    уміти працювати з інформацією (збирати, аналізувати, робити аргументовані висновки); 

                    навчити самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, моральних якостей, культурного рівня. 

3. Бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, приймати рішення. 

4. Розвивати розуміння добра і зла, сприяти засвоєнню норм етики загальнолюдських цінностей, виховувати правову культуру. 

5. Спрямовувати зусилля на: 

виховання фізично здорової особистості, здатної долати життєві труднощі; 

формування потреби учнів у веденні здорового способу життя; 

прищеплення стійкого негативного ставлення до шкідливих звичок.

У 2013-2014 н. р. було видано методичні рекомендації «Корекційна спрямованість навчально-виховного процесу в спеціальній школі-інтернаті».